Nhạc Trữ Tình
Tình Anh Trúc Chi
Giọt Buồn Không Tên Diễm Thùy - Khánh Bình
Tân Cổ Lầm Lỡ Ngọc Huyền
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
Hồng Nhan Trúc Chi
Áo Tím Bên Đời Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Dấu Chân Kỷ Niệm Khánh Bình - Ánh Linh
Thương Em (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Cao Thúy Vy
Giã từ Phong Thái Phương - Châu Kim Kha