Nhạc Trữ Tình
Thề Non Hẹn Biển Khánh Hoàng - Lâm Ngọc Hoa
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Thương Thầm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Bé Phạm Anh Thư
Thôi Anh Hãy Về Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Lạnh Trọn Đêm Mưa Trần Thu Thảo
Đừng trách anh tội nghiệp Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Thượng Ẩn Đoàn Việt Phương