Nhạc Trữ Tình
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Thu Thảo
Bài Thánh Ca Buồn Hồ Quang Lộc
Một Mình Thôi Dương Huệ
Cho Vừa Lòng Em Dương Ngọc Thái - Mai Lan
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
Đời Con Theo Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Con cò trắng Trang Anh Thơ
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My
Ngày Mai Anh Đi Rồi Khưu Huy Vũ - Kim Chi
Tình lỡ duyên thừa Đông Phương Bảo
Qua Cơn Mê Đoàn Việt Phương