Nhạc Trẻ
Từ Đông Tryle - Mạnh Thích
Mừng Tết Việt Nam Nhiều Ca Sĩ - Hiền Mai
Quay Xe Hải Ơi Bach - Hùng
Anh Tệ Thật Jackie Thắng Nguyễn
Hoa Tuyết Doll Phan Hiếu
Lấm Lem (Guitar Ver.) Lương Chấn Nam
Lucy Nguyên Hà - Hứa Kim Tuyền