Nhạc Trữ Tình
Mùa xuân cưới em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Đoán Ca Xuân Phương Anh Bolero
Xuân Ước Hẹn Lưu Ánh Loan
Khi Đã Yêu Diễm Thùy
Nếu Em Đừng Hẹn Trương Phi Hùng
Tình Lỡ (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Một trời yêu đương Dương Hồng Loan
Không Bao Giờ Tôi Quên Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan