Nhạc Trữ Tình
Một Lần Cuối Thái Châu - Ái Vân
Tình Anh Hồng Hạnh Bolero
Duyên Kiếp Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Lạc Dấu Trương Phi Hùng
Còn Lại Mùa Thu Như Nguyệt
Góp Lá Mùa Xuân Ngô Quang Vinh
Ai Cũng Như Ai Tuấn Quang
Mùa Xuân Bên Nhau Trịnh Nam Phương