Nhạc Trữ Tình
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Khánh Bình
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái - Lâm Chí Khanh
Lan Và Điệp 4 Như Phượng
Nỗi Lòng Tha Hương Hồ Quang Lộc
Phận Cơ Hàn Đông Nguyễn
Quãng Ngãi Ta Về Đăng Anh - Thủy Hương
Phượng Buồn Diễm Thùy
Chiều Một Mình Qua Phố Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Cho Tôi Xin Tuấn Quang
Đời Con Theo Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Mẹ Bỏ Con Đi Rồi Trương Phi Hùng
Em Là Mùa Xuân Hồ Quang Lộc
Dù Anh Nghèo Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero