Nhạc Trữ Tình
Ngẩu hứng lý ngựa ô Thanh Hà - Thanh Hằng
Cỏ Úa Ân Thiên Vỹ
Đời Phòng Trọ Trương Phi Hùng
Phượng Buồn Lối Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tình ca đã qua 10 Nguyễn Đình Chương
Tuyệt Tình Vũ Hoàng
Có Duyên Mình Mới Gặp Nhau Đông Nguyễn - Na Vy
Mất Nhau Rồi Trang Anh Thơ - Quốc Vũ
Sông quê VŨ HẢI
Cho Đời Chút Ơn Trần Thu Hà
Sương Lạnh Chiều Đông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Bội Bạc Diệu Thắm
Mẹ Lâm Nhật Thanh