Nhạc Trẻ
Morning Blessings Nguyễn Văn Chung - Kim Ngân
Tết Tới Rồi Sao Beat Châu Ngọc Hiếu - Havan Trần
Bước Qua (Ver. 2) Thủy Tiên - Tony Việt
Phận Kiều Nhiều Ca Sĩ - Minh Hiếu
Em Yêu Ai Thật Rồi Đào Ngọc Sang - Phutoro
ĐÔI BÀN TAY Nhiều Ca Sĩ - B:OKEH
Chưa Cưới Đâu Jarvis Huỳnh - Ji An
Fall Mikayni
Vì sao trong lòng tôi Châu Ngọc Hiếu