Nhạc Trẻ
Ta Đi Xa PD Seven
Mẹ Nguyễn Đình Chương
Bình Minh Không Còn Nhau HamLet Trương - Hà Vân
Deja Vu Addy Trần - Seachains
Ta Cứ Yêu Đi Mà Hoàng Ngọc Hà
Ngôi Nhà Mình Ngô Chí Cường
Make Me Crazy Seachains - Junky
Ai Đó? Anie Như Thùy - Khánh Đala