Nhạc Trữ Tình
Phận tơ tằm Đông Quân
Nếu Ai Có Hỏi Cao Hoàng Nghi
Thằng Bé Mồ Côi Hoàng Minh Thắng
Chuyện ngày thơ Dương Ngọc Thái
Trước bàn thờ Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang
LK Mưa Rừng Đăng Nguyên
Nhớ Đêm Giã Bạn Lê Sang - Kim Chi
Tuổi Đá Buồn Thiên An - Lệ Hồng
Tuyết Rơi Lưu Ánh Loan
Vọng cổ buồn Giang Bích Ngọc
Tình Mẹ Văn Hương
Đội Ơn Chúa Mà Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ