Nhạc Trữ Tình
Tình Lúa Duyên Trăng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Xa em gái quê Đông Phương Bảo
Diệu Pháp Liên Hoa Bé Phạm Anh Thư
Câu Chuyện Đầu Năm Bé Phạm Anh Thư
Sống vui hát cho Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Mười năm tình cũ Dương Ngọc Thái
Thua Một Người Dưng Bé Phạm Anh Thư
Mình Lo Việc Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Isaac Thái
Bài ca dao xót xa Đông Phương Bảo
Lạy Phật Quan Âm Bé Phạm Anh Thư
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Bé Phạm Anh Thư