Nhạc Trữ Tình
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Nguyễn Hồng Ân
Tân Cổ Tiếng Hát Chim Đa Đa Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Lạy Phật Quan Âm Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Ban mai trong Chúa Tina Ngọc Nữ
Cõi nhớ Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Mưa Bong Bóng Lâm Hùng - Hoàng Châu
Buồn Trong Kỷ Niệm Hồng Hạnh Bolero
Giọt Buồn Không Tên Hương Ngọc Vân
Tình Tuổi Ô Mai Trang Anh Thơ - Tuấn Vỹ