Nhạc Trữ Tình
Đồi Thông Hai Mộ Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Con Có Chúa Mà Nguyễn Hồng Ân
Tâm Sự Nàng Xuân Khánh Duy Khương
Sao Em Nỡ Vô Tình Khánh Duy Khương
Nghèo Khánh Duy Khương - Nguyễn Phú Quý
Ngày Không Em Khánh Duy Khương
Ngại ngùng Phúc Béo
Lan Và Điệp 4 Hương Ngọc Vân
Hoa Nở Về Đêm Mỹ Hạnh Bolero