Nhạc Trẻ
Ngày Yêu Mới Nguyễn Hữu Kha
Xin Lỗi Hà Anh Tuấn - Tuấn Ngọc
LoveOnLove Kom.D - Roco. T
Tôi Vẫn Đợi Em Nơi Hẹn Cũ Hà Anh Tuấn - Tuấn Ngọc
123 Beat Nguyễn Đình Dũng
Bài ca Hồ Chí Minh Hồ Quỳnh Hương
Buông Triều Linh - Lê Minh Đức
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc