Nhạc Trữ Tình
Ta đã từng yêu Nguyễn Đình Chương
Biết Sẽ Về Đâu Đinh Kiến Văn Fortune
Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Trộm Nhìn Nhau Đoàn Minh - Quỳnh Thư
Bản Tình Cuối Dương Ngọc Thái - Lương Gia Huy
Hạ Nhớ Người Thương Lan Vy - Alex Châu
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh
Mình Ơi Mỹ Tiên
Lan Và Điệp 4 Lưu Ánh Loan