Nhạc Trữ Tình
Mưa Rừng Mai Thiên Trang
Giã từ cố đô Hà My - Khang Lê
Nhớ Về Em Hồng Phượng - Tuấn Quang
Trên Đồng Lúa Vàng Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Hạ Buồn Quỳnh Như
Áo Mới Cà Mau Quỳnh Như
Anh còn nợ em Hải Dương
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Con Vững Tin Nơi Ngài Linh Mục Quang Lâm
Vẫn Mong Người Về Hoàng Minh Thắng
Nếu Anh Đừng Hẹn Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy