Nhạc Trữ Tình
Lk Nửa Đêm Ngoài Phố Hoàng Lê - Phước Lộc
Nhạt nắng Giáng Tiên
Phụ Tình Tuấn Quang
Tan vỡ Như Ý
Xuân Bên Sông Micae Lê Hùng
Lối Thu Xưa Bảo Nguyên
Tình lúa duyên trăng Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Biển Nỗi Nhớ Và Em Đàm Vĩnh Hưng
Sao đổi ngôi Lý Diệu Linh - Chế Khanh
Giận Em Trần Xuân
Thu Ca Ân Thiên Vỹ
Nỗi lòng Nguyễn Đình Chương