Nhạc Trữ Tình
Em hãy về đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Nguyện Cầu Cho Xứ Đạo Linh Mục Quang Lâm
Ai Thương Yêu Em Đào Phi Dương
Mèo hoang Giang Anh Kỳ
Chia Tay Tuấn Quang
Chút Kỷ Niệm Buồn Trang Anh Thơ - Nguyên Sang
Trách Ai Vô Tình Lâm Nhật Thanh
Cỏ úa Khánh Du - Quý Bình
Ăn năn Thùy Dương - Tấn Lợi