Nhạc Trữ Tình
Một Mình Quách Tuấn Du
Vọng cổ buồn Đào Anh Thư
Cô Bạn Học Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Mùa Xuân Xa Quê Hồng Hạnh Bolero
Đổi Thay Hồng Hạnh Bolero
Sương Lạnh Chiều Đông Hồng Hạnh Bolero
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Hồng Hạnh Bolero
Nửa Đêm Ngoài Phố Hồng Hạnh Bolero
Lênh Đênh Phận Kiều Hồng Hạnh Bolero
Tiền Cẩm Loan
Đời Phòng Trọ Nguyên Khôi