Nhạc Trữ Tình
Hương Sen Hùng Thanh
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Trịnh Nam Phương
Duyên quê Trang Anh Thơ
Hoa Trinh Nữ Đoàn Việt Phương
Lạy Phật Quan Âm Saka Trương Tuyền
Nếu hai đứa mình Nguyễn Nhật Tân - Hoàng Như Ngọc
Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
LK Lời Tình Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đồi Thông Hai Mộ Trịnh Nam Phương
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Người Đã Quên Giao Linh - Tố My