Nhạc Trữ Tình
Nỗi Buồn Gác Trọ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Vòng Tay Lỡ Làng Lâm Hoàng Nghĩa
Sầu Lẻ Bóng Ngô Quốc Linh
Bọt mưa Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Thăm Mẹ Dương Nghi Đình
Day dứt Nguyễn Đình Chương
Thói Đời Trường Lê
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Đời Con Gái Dương Huệ
Hoa Trinh Nữ Lương Quốc Thiên