Nhạc Trữ Tình
Hương Thầm Việt Hoàn
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Chờ Chồng Xa Quê Dương Thái Hùng
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Yêu Em Cô Gái Bạc Liêu Ngô Diễm My - Huy Thái
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Chiều mưa qua sông Dương Đình Trí
Đừng Trách Lá Diêu Bông Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Yếm Huyền Trang Sao Mai 2013
Mùa Đông Vắng Nguyễn Đức Quang