Nhạc Trữ Tình
Hai Vì Sao Lạc Tina Ngọc Nữ
Êm Nguyên Hà
Đôi Bờ Sông Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f
Ừ có anh đây Tần Khánh
Lời Mẹ Ru Quốc Quốc
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Hồng Loan - Bé Huỳnh Thiện Mỹ
Hạt Muối Quê Hương Giao Linh - Vũ Phong Sơn
Rồi Từ Đó Micae Lê Hùng
Đêm Tâm Sự Thiên Quang - Tuấn Quang
Cô Út Sang Sông Lương Hồng Chi - Văn Hương
Tình Em Gái Quê Ngô Diễm My