Nhạc Trữ Tình
Duyên tình đắng cay Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Về quê cũ Thanh Hà - Thanh Hằng
Pháp Cúng Dường Thanh Cường
Nhớ Nhau Hoài Ngô Quốc Linh
Đôi Khi Đông Nguyễn
Biển Tình Trần Nguyên Thắng
LK Thân Phận Đăng Nguyên
Xuân Và Tuổi Trẻ Phạm Thanh Thảo