Nhạc Trữ Tình
Giận Mà Thương Lê Sang - Kim Chi
Chiếc xuồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đồng Cảnh Ngộ Trường Sơn - Kim Thư
Cây Đàn Bỏ Quên Ân Thiên Vỹ
Người Giàu Cũng Điên Giang Trường - Ngọc Khang
Đợi Khánh Trang
Buồn vào đêm Nguyễn Tâm
Vùng Lá Me Bay Như Phượng
Tâm niệm Mỹ Hạnh
Hoàng Hôn Màu Nhớ Tina Ngọc Nữ
Chuyện Hai Đứa Mình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Tàu về quê hương Khánh Vy - Huỳnh Nhật Huy