Nhạc Trữ Tình
Lỡ Thương Nhau Rồi Lê Sang - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Phận Xa Quê Khánh Bình
Bước Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Tuổi Đá Buồn Ngọc Bích - Sơn Mạch
Bầu Trời BêLem Linh Mục Quang Lâm
Hái Hoa Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Đường Xưa Thanh Cường
Cảm Tạ Ơn Chúa Linh Mục Quang Lâm
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Dương Nghi Đình
Để Gió Cuốn Đi Thiên An - Lệ Hồng
Như Khúc Tình Ca Ngô Quang Vinh
Chúc Mùa Xuân Linh Mục Quang Lâm
Hạnh Phúc Đầu Xuân Tùng Anh - Quỳnh Như