Nhạc Trữ Tình
Tôn Vinh Nhiều ca sĩ
Lý bằng răng Trung Hậu - Hữu Thọ
Về quê cùng anh Nguyễn Đình Chương
Bạc trắng lửa hồng tân cổ Lâm Gia Bảo - Thúy Loan
Buồn Trong Kỷ Niệm Mỹ Hạnh Bolero
Hồn quê Hữu Thọ
Đoản Ca Xuân Đinh Quốc Cường
Bạc Liêu Hoài Cổ Hoàng Minh Thắng
Nối lại tình xưa Lưu Chí Vỹ - Ôn Bích Hà