Nhạc Trữ Tình
Cô Tấm ngày nay Thanh Hà - Thanh Hằng
Em đi trên cỏ non Thanh Hà - Thanh Hằng
Lòng mẹ Thanh Hà - Thanh Hằng
Tình thắm duyên quê Thanh Hà - Thanh Hằng
Xin thành tâm sám hối Thanh Hà - Thanh Hằng
Mùa Xuân Đầu Tiên Linh Mục Quang Lâm
Tình Nhớ Thanh Hiền
Anh Ba Khía Đan Trường
Trái Mồng Tơi Tuấn Quỳnh
Mảnh tình sầu VŨ HẢI - Ngô Quốc Linh