Nhạc Trữ Tình
Tình Chết Theo Mùa Đông Đan Nguyên Bí Ẩn
Thuở ấy Có Em Đan Nguyên Bí Ẩn
Từ Độ Em Đi Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Nếu Một Ngày Đan Nguyên Bí Ẩn
Xin Lỗi Tình Yêu Hương Ngọc Vân
Đừng bỏ anh mà đi Đông Nguyễn - Đông Phương Bảo
Lô Tô Nghiệp Quật Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
Tôi Vẫn Nhớ Hoàng Ái My
Chờ Đông Hoàng Ái My
Trở Về Quốc Quốc