Nhạc Trữ Tình
Nỗi lòng cô Thắm VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Đừng Phụ Lòng Nhau Đông Nguyễn - Hoàng Thiên Kiều
Có Duyên Mình Mới Gặp Nhau Đông Nguyễn - Na Vy
Đường Xưa Thanh Cường
Xa Quê Nhớ Nội Dương Nghi Đình
Vu Lan nhớ mẹ Phương Lan
Thế Là Hết Đàm Vĩnh Hưng
Tình Xưa Đành Lỡ Yến Ly - Đông Dương
Nửa Đêm Ngoài Phố Cẩm Thu - Phillip Nam