Nhạc Trữ Tình
Xuân vạn niên Hồ Hưng Dũng
Bình Dương Hương Sắc Dịu Dàng Lê Như - Vương Đại Thành
Mùa Đông Về Chưa Anh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chùa Tôi Diệu Đan
Bà Bảy Bán Bánh Bèo Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Chiều sân ga Đông Nguyễn
Lá Lành Đùm Lá Rách Tô Tài Năng - Trần Linh Phương
Lý mười thương Vân Khánh - Trung Hậu
Tình Em Tháp Mười Thành Nguyễn
Nửa Đêm Ngoài Phố Đàm Vĩnh Hưng
Noel Vui Vũ Hoàng