Nhạc Trữ Tình
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Chuyến tàu hoàng hôn Lương Tấn Đạt
Mùa Thu Cho Em Đàm Vĩnh Hưng
Mẹ Văn Hương
Hoa Tím Người Xưa Kim Thoa (Hoa Hậu)
Tình Anh Từ Như Tài
Hương Bắp Quê Nghèo Thùy Trang - Vũ Phong Sơn
Giận Đời Vũ Phong Sơn
Nỗi Long Của Con Lại Gia Kỳ