Nhạc Trữ Tình
Giã Từ Mai Tuấn - Lê Sang
Khi đã yêu Hà My - Khang Lê
Nhánh Mù U Huy Thái
Hôn Lễ Quốc Quốc
Hương Tình Cũ Bảo Nguyên
Bọt mưa Mạnh Quỳnh - Khả Tú
Yêu Là Phải Thứ Tha Yến Ly - Phương Tử Long
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
Nối Lại Tình Xưa Huy Thái - Ánh Tuyết
Từ Ngàn Xưa (Ver.2) Linh Mục Quang Lâm