Nhạc Trữ Tình
Trả Lại Cao Hoàng Nghi
Trái mồng tơi Ngọc Châu
Trăng Về Thôn Dã Phạm Bảo Khánh
Hãy Quên Anh Lâm Hoài Phong
Về Đồng Lê Trần Nguyên Thắng
Chuyện Một Người Đi Diễm Thùy - Khánh Bình
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Nhớ nhau hoài Dương Thanh Sang