Nhạc Trữ Tình
Lại Nhớ Người Yêu Phương Anh Bolero
Lam ca mới Trung Hậu
Tình bơ vơ Đàm Vĩnh Hưng
Tôi Vẫn Nhớ Cao Hoàng Nghi
Kẻ Đến Sau Tuấn Quỳnh - Mai Thiên Vân
Lý chim quyên Trung Hậu - Hữu Thọ
Miền Tam Hợp Trọng Tấn