Nhạc Trữ Tình
Ngày Buồn Đàm Vĩnh Hưng
Nhớ Người Yêu Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Tâm tình ca Khánh Ly - Linh Mục Nguyễn Sang
Thuơng Cô Út Đèo Như Ý - Khưu Huy Vũ
Tâm Sự Nàng Xuân Đông Quân - Tuyết Nhung
Giã Từ Mai Tuấn - Lê Sang
Nếu Như Ngày Đó Lai Anh Tú - Hà Thúy Anh
Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ Bé Phạm Anh Thư