Họa Hình Kiếp Nhân Sinh
Trường Sơn
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Bội Bạc

Trường Sơn

Tiền Là Gì

Trường Sơn

Dù Anh Nghèo

Trường Sơn - Kim Thư

Trách Phận

Trường Sơn - Kim Thư

Lá Lành Đùm Lá Rách

Tô Tài Năng - Trần Linh Phương

Mười Sáu Mười Tám

Tùng Anh - Lưu Ánh Loan

Lỡ Hẹn

Hoàng Minh Thắng