Bánh Bông Lan
Đào Vũ Thanh - Như Huỳnh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Nối Lại Trầu Cau

Võ Minh Lâm - Như Huỳnh

Tựa Cánh Bèo Trôi (Tân Cổ)

Võ Minh Lâm - Như Huỳnh

Phận Tơ Tằm (Tân Cổ)

Võ Minh Lâm - Như Huỳnh

Đà Lạt Hoàng Hôn

Đào Vũ Thanh - Thanh Thanh Thủy

Dưới Bóng Phật Đài

Đào Vũ Thanh - Thoại Mỹ