Bảo Hưng - vân My
Liêu Xiêu Đường Tình Bảo Hưng - Như Hoa
Trăng Lệ Tình Bảo Hưng - Như Hoa
Gặp Lại Cố Nhân Bảo Hưng - Như Hoa
Con Tắc Kè Bảo Hưng
Con Tắc Kè Bảo Hưng - Đồng Thanh Tâm
Hương Tóc Mạ Non Bảo Hưng - Như Hoa
Trách chi con đò Bảo Hưng - Lương Khánh Vy
Hương tóc mạ non Bảo Hưng - Như Hoa
Tình nghèo có nhau Bảo Hưng - Như Hoa
Thuyền hoa Bảo Hưng - Như Hoa
Tàu về quê hương Bảo Hưng - Như Hoa
Sầu tím thiệp hồng Bảo Hưng - Như Hoa