Bảo Hưng - vân My
Tàu Về Quê Hương Bảo Hưng - Như Hoa
Sầu Tím Thiệp Hồng Bảo Hưng - Như Hoa
Nếu Hai Đứa Mình Bảo Hưng - Như Hoa
Không Phải Tại Chúng Mình Bảo Hưng - Như Hoa
Duyên Kiếp Bảo Hưng - Như Hoa
Đường Tím Bằng Lăng Bảo Hưng - Như Hoa
Đừng Nói Xa Nhau Bảo Hưng - Như Hoa
Đoạn Tuyệt Bảo Hưng - Như Hoa
Đêm Tóc Rối Bảo Hưng - Như Hoa
Chung Vầng Trăng Đợi Bảo Hưng - Như Hoa
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Lê - vân My
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngọc Sơn - vân My
Chiều Cuối Tuần Ngọc Sơn - vân My
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Sơn - vân My