Bảo Hưng - vân My
Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Đan Phong - vân My
Đêm Tóc Rối Hoàng Lê - vân My
Xin Trả Lại Thời Gian Nguyễn Ngọc Sơn - vân My
Nối lại tình xưa Đan Phong - vân My
Nhớ người yêu Đan Phong - vân My
Áo Mới Ngày Mai Tuấn Phương - vân My
Tiễn Biệt Trọng Phúc - vân My
Không Bao Giờ Quên Anh Thiên Đăng - vân My
Lỗi Hẹn Cùng Ca Dao Khang Lê - vân My
Tình Quê Thiên Đăng - vân My