Cao Hoài Đông
Nhật Ký Đời Tôi Đinh Quốc Cường - Cao Hoài Đông
Bà Năm Cao Hoài Đông
Hoa Nở Về Đêm Cao Hoài Đông
Khuya Nay Anh Đi Rồi Cao Hoài Đông
Ai Cho Tôi Tình Yêu Cao Hoài Đông
Hái Hoa Rừng Cho Em Cao Hoài Đông
LK Tuổi Học Trò Đinh Quốc Cường - Cao Hoài Đông
Chiều Nước Lũ Cao Hoài Đông
Đoản Ca Xuân Cao Hoài Đông - Võ Nam Nhân
Bài Ca Tết Cho Em Cao Hoàng Nghi - Cao Hoài Đông
Vui Tết Miệt Vườn Đinh Quốc Cường - Cao Hoài Đông
Chiều sân ga Cao Hoài Đông - Thanh Thảo