Hoàng Rapper
Take Off (Hard Rock Version) Hoàng Rapper - Nguyễn Dân
Take Off (VinaHouse Version) Hoàng Rapper - DJ Triệu Lador
Take Off (Jazz Glitch Version) Hoàng Rapper - Tiny C
Take Off (Tech House Version) Hoàng Rapper - DJ LBass
Take Off (Dance Pop Version) Hoàng Rapper - Phúc Bồ
Take Off (Hardstyle Version) Hoàng Rapper - Đỗ Hiếu
Take Off (Future Bass Version) Hoàng Rapper - Addy Trần
Take Off (Electro House Version) Hoàng Rapper - Daniel Mastro
Take Off (Melbourne Bounce Version) Hoàng Rapper - Nguyễn Đình Vũ
Take Off (Reggeaton Version) Hoàng Rapper - Only C
Bình An Năm Mới Hoàng Rapper
Thương Hại Hoàng Rapper - JC Hưng
Băng Giá Hoàng Rapper - Hồ Quang Hiếu
Cô Đơn Hoàng Rapper - Hồ Quang Hiếu