Hoàng Rapper
Càng Yêu Càng Đau Hoàng Rapper - Hoàng Trang
Vô vọng Hoàng Rapper - Sugar
Yêu nhớ lớp trường Hoàng Rapper - Lý Hoàng
Trẻ Trâu Hoàng Rapper
Về Đây Anh Hỡi Hoàng Rapper - Hoàng Trang
Nhớ lại Hoàng Rapper - Thái Trinh
Ấm áp là khi nào Hoàng Rapper - Dalink Studio
Vô Vọng Hoàng Rapper - Mi Lan
Vì Em Hoàng Rapper
Trăng Vỡ Hoàng Rapper
Tốc Độ Hoàng Rapper
Thứ Tha Hoàng Rapper - Mi Lan