Vũ Đặng Quốc Việt
Khoảng Trời Bình Yên Vũ Đặng Quốc Việt
Ô Hay Hải Yến Idol - Vũ Đặng Quốc Việt
Chiều Hôm Ấy Vũ Đặng Quốc Việt - Trần Nghĩa
Mãi Không Rời Xa Lương Bích Hữu - Vũ Đặng Quốc Việt
Mùa Gió Cũ Trung Quân - Vũ Đặng Quốc Việt
See You Soon Vũ Đặng Quốc Việt
Dear Sept Vũ Đặng Quốc Việt
Love Is Faraway Vũ Đặng Quốc Việt
Bậu Ơi Đừng Khóc Vũ Đặng Quốc Việt
Tình Chơi Vơi Nguyên Hà - Vũ Đặng Quốc Việt
Tình Đầu Ngọc Linh - Vũ Đặng Quốc Việt
You Are The Light Vũ Đặng Quốc Việt
You Are The Way Vũ Đặng Quốc Việt
You Are The Truth Vũ Đặng Quốc Việt
Răng Khôn (Piano Ver.) Vũ Đặng Quốc Việt