Vũ Đặng Quốc Việt
Happy Moments Vũ Đặng Quốc Việt
Forever Vũ Đặng Quốc Việt
Listen And Breath Vũ Đặng Quốc Việt
You And I Vũ Đặng Quốc Việt
Dear Autumn Vũ Đặng Quốc Việt
Smile From Heaven Vũ Đặng Quốc Việt
First Love Vũ Đặng Quốc Việt
One Day Vũ Đặng Quốc Việt
Give Me Your Heart Vũ Đặng Quốc Việt
Seasons In The Moon Vũ Đặng Quốc Việt
Nói Đi Là Đi Vũ Đặng Quốc Việt
Để Dành Nước Mắt Vũ Đặng Quốc Việt
Bạn Lòng Vũ Đặng Quốc Việt
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Hungarian sonata

Nhạc không lời

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

07
Về Đây Em Lo

Huỳnh Ái Vy

08
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

04
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

06