Châu Ngọc Linh - Châu Ngọc Tiên
Bên Nhau Ngày Vui (Remix) Đàm Vĩnh Hưng - Châu Ngọc Tiên
Chiều Xuân Châu Ngọc Tiên
Khung Trời Tuổi Mộng Châu Ngọc Tiên
Phố Hoa Châu Ngọc Tiên
Thiên Duyên Tiền Định Châu Ngọc Tiên - Minh Luân
Đêm tâm sự Châu Ngọc Linh - Lâm Trường
Chút kỷ niệm buồn Lưu Chí Vỹ - Châu Ngọc Linh
Mời anh về thăm quê em Châu Ngọc Linh - Châu Ngọc Tiên
Lại nhớ người yêu Châu Ngọc Tiên
Hoang tu trong mo Châu Ngọc Tiên
Sến Ngọc Sơn - Châu Ngọc Tiên
Nụ hồng mong manh Châu Ngọc Tiên