Cẩm Ly - Quốc Đại
Giã Từ (Beat) Quốc Đại - Lâm Bảo Phi
Tiếc Câu Duyên Nợ Quốc Đại - Lưu Ánh Loan
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại
Giọt Lệ Sầu Cẩm Ly - Quốc Đại
Bé Yêu Cẩm Ly - Quốc Đại
Cỏ Úa Quốc Đại
Chỉ Có Em Quốc Đại
Ngang Trái Đời Lan Quốc Đại - Cẩm Loan
Ngày Em Đi Quốc Đại
Bài Tango Cho Em Quốc Đại