Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Nơi Chân Mây Cuối Trời Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Thời Khắc Dài Quốc Bảo - Dạ Ngân
Em Ở Đâu Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Xin Lỗi Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Tình Khúc Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Tình Ca Phố Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Em Về Tóc Xanh Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Những Câu Chuyện Cũ Mèm Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Đền Nhau Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Có Lúc Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Em Về Tóc Xanh Quốc Bảo - Võ Lê Vy
Tim Anh Trôi Về Em Lê Hiếu - Quốc Bảo
Tình Trầm Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Cám Ơn Một Đóa Xuân Ngời Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Chờ Em Nơi Thềm Trăng Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt